Η Alpha Bank ανακοίνωσε ότι οι δικαιούχοι λογαριασμών καταθέσεων της Συνεταιριστικής Τράπεζας Δυτικής Μακεδονίας μπορούν από σήμερα, Πέμπτη 19 Δεκεμβρίου, να εξυπηρετούνται από οποιοδήποτε κατάστημα του δικτύου της Alpha Bank.

Σε συνέχεια της αναδοχής του συνόλου των καταθέσεων των Συνεταιριστικών Τραπεζών Δωδεκανήσου, Ευβοίας και Δυτικής Μακεδονίας από την Alpha Bank την 8.12.2013, η μεταφορά των απαραίτητων δεδομένων των ανωτέρω τραπεζών στα συστήματα της ολοκληρώθηκε εντός ολίγων μόνο ημερών και με απολύτως ασφαλή τρόπο, με αποτέλεσμα όλοι οι δικαιούχοι λογαριασμών καταθέσεων των ανωτέρω τραπεζών να εξυπηρετούνται ήδη κανονικά από το δίκτυο καταστημάτων της Alpha Bank.

Για τη διευκόλυνση της εξυπηρετήσεως των νέων πελατών της τράπεζας στην περιοχή της Δυτικής Μακεδονίας, υπενθυμίζεται ότι:

- Η προσέλευσή τους σε κατάστημα της Alpha Bank είναι απαραίτητη μόνον εφόσον επιθυμούν να πραγματοποιήσουν άμεσα βασικές τραπεζικές συναλλαγές (ανάληψη, κατάθεση, εξόφληση επιταγών κ.λπ.).

- Κατά την πρώτη τους επίσκεψη σε οποιοδήποτε Κατάστημα της Alpha Bank, οι δικαιούχοι λογαριασμών καταθέσεων θα πρέπει να προσκομίσουν τα εκ του νόμου απαιτούμενα αποδεικτικά ταυτοπροσωπίας (Δελτίο Αστυνομικής Ταυτότητας ή Διαβατήριο εν ισχύ ή άλλο επίσημο έγγραφο ή στοιχείο ταυτοποιήσεως) και να αναφέρουν - εφόσον τον γνωρίζουν - τον αριθμό λογ��ριασμού που τηρούσαν στη Συνεταιριστική Τράπεζα Δυτικής Μακεδονίας.

- Ειδικά για τους πελάτες–νομικά πρόσωπα, θα πρέπει να προσκομισθούν αντιστοίχως τα εκ του νόμου προβλεπόμενα νομιμοποιητικά έγγραφα, προκειμένου να καταστεί εφικτή η κίνηση των λογαριασμών τους. στην περίπτωση που είναι ταυτόχρονα και πελάτες της Alpha Bank και έχουν ήδη προσκομίσει τα σχετικά δικαιολογητικά νομιμοποιήσεως, δεν θα χρειασθεί να προβούν σε κάποια περαιτέρω ενέργεια για τη νομιμοποίησή τους.