Ξεχασμένους και σκονισμένους θησαυρούς θα ψάξει στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων η ειδική Ομάδα Εργασίας που συστάθηκε με απόφαση του αναπληρωτή υπουργού Οικονομικών Χρήστου Σταϊκούρα.

Αντικείμενο της θα είναι η καταγραφή και κατηγοριοποίηση των υφιστάμενων αυτούσιων και χρηματικών παρακαταθηκών στο Ταμείο που παρέμειναν αδρανείς για δεκαετίες.

Μετά την ολοκλήρωση του έργου της η Ομάδα Εργασίας, το οποίο αναμένεται να γίνει μέχρι το τέλος Φεβρουαρίου 2014, θα υποβάλει προτάσεις για την αξιοποίηση των ευρημάτων της.