​Στη δευτερογενή νομοθέτηση του Κώδικα Φορολογικών Διαδικασιών (δηλαδή με έκδοση υπουργικής απόφασης) πρόκειται να προβλεφθεί η διατήρηση της εξαίρεσης των λογαριασμών μισθοδοσίας μιας επιχείρησης από τη δέσμευση στις περιπτώσεις που συλλαμβάνεται να έχει πραγματοποιήσει πολύ σοβαρές φορολογικές παραβάσεις. Αυτό διευκρίνισαν κύκλοι του υπουργείου Οικονομικών.

Ειδικότερα, διευκρίνισαν ότι με απόφαση που πρόκειται να εκδοθεί σε δεύτερη φάση θα εξαιρούνται από τη δέσμευση οι λογαριασμοί μέσω των οποίων οι επιχειρήσεις καταβάλουν μισθούς στους εργαζόμενους τους.

Υπενθυμίζουμε πως χθες έσκασε σαν βόμβα η είδηση πωςόταν μια επιχείρηση εντοπίζεται να έχει υποπέσει σε πολύ σοβαρές παραβάσεις φοροδιαφυγής οι φορολογικές αρχές θα έχουν το δικαίωμα να προχωρήσουν στη δέσμευση του 50% όλων ανεξαιρέτως των τραπεζικών λογαριασμών και της.... μισθοδοσίας, καθώς χιλιάδες είναι οι εργοδότες που έχουν "διαφορές" με το Δημόσιο και ακόμη περισσότεροι οι εργαζόμενοι που θα κινδύνευαν να χάσουν τον μισθό τους .