Δύο διαφορετικές συνθέσεις του Μισθοδικείου (με προέδρους την αντιπρόεδρο του Συμβουλίου της Επικρατείας Μαρία Σαρπ και τον αντιπρόεδρο του Αρείου Πάγου Γεώργιο Χρυσικό) έκριναν, σύμφωνα με πληροφορίες, αντισυνταγματικές τις μειώσεις των αποδοχών των δικαστικών και εισαγγελικών λειτουργών!

Όμως μία άλλη τρίτη σύνθεση του Μισθοδικείου, με πρόεδρο τoν αντιπρόεδρο του συμβουλίου της Επικρατείας Δημοσθένη Πετρούλια, έκρινε συνταγματικές τις περικοπές των αποδοχών των δικαστών.

Οι πρώτες δύο συνθέσεις του Μισθοδικείου έκριναν συγκεκριμένα ότι οι τρεις εξουσίες (εκτελεστική, νομοθετική και δικαστική) είναι ισότιμες και κατά συνέπεια δεν μπορεί να υπάρχουν μεταξύ τους διακρίσεις, πολύ περισσότερο όταν το Σύνταγμα επιφυλάσσει για το δικαστικό κλάδο ειδική μισθολογική μεταχείριση, ενώ η τρίτη σύνθεση έκρινε ότι δεν παραβιάσθηκε καμία συνταγματική διάταξη.

Για το ζήτημα, το οποίο απασχολεί έξι συνθέσεις του Μισθοδικείου, θα υπάρξουν πάντως και άλλες διασκέψεις.

Εάν τελικά αποφανθεί το Μισθοδικείο ότι η μείωση των αποδοχών των δικαστικών είναι αντισυνταγματική, τότε οι αποδοχές τους θα επανέλθουν στο ύψος που βρίσκονταν πριν από το δεύτερο Μνημόνιο, τον Ιούλιο του 2012.