Το ποσό του 1,3 δισ. ευρώ άντλησε την Τρίτη ο Οργανισμός Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους (ΟΔΔΗΧ) μέσω δημοπρασία εντόκων γραμματίων τρίμηνης διάρκειας.
Η μέση απόδοση διαμορφώθηκε στα ίδια επίπεδα με την προηγούμενη αντίστοιχη δημοπρασία του Νοεμβρίου, στο 3,9%, ενώ ο βαθμός κάλυψης ήταν 1,92.
Ως ημερομηνία διακανονισμού ορίστηκε η 20η Δεκεμβρίου.