Βρυξέλλες, του Θάνου Αθανασίου

Νέο μοντέλο διάσωσης κα�� εκκαθάρισης τραπεζών με απόλυτη εγγύηση των καταθέσεων ως 100.000 ευρώ προωθούν οι εταίροι στις Βρυξέλλες, με την τελική συμφωνία να μοιάζει αυτή την εβδομάδα πιο κοντά από ποτέ.

Τρίτη και Τετάρτη συγκαλείται στις Βρυξέλλες έκτακτο συμβούλιο eurogroup και ECOFIN με σκοπό να καταλήξουν τα κράτη μέλη στη μορφή που θα πάρει ο μηχανισμός εκκαθάρισης και διάσωσης των τραπεζών στην ΕΕ.

Οι τράπεζες θα κλείνουν:

Τα κράτη μέλη της ΕΕ έχουν αποφασίσει ότι οι τράπεζες δεν θα διασωθούν ποτέ ξανά με τον τρόπο που διασώθηκαν το 2008 στην Ένωση και το 2010 στην Ελλάδα. Οι τράπεζες στην ΕΕ θα κλείνουν και θα εκκαθαρίζονται με έναν τρόπο συντονισμένο και εκ των προτέρων γνωστό. Η μέθοδος εκκαθάρισης ή διάσωσης δεν θα επιβαρύνει τους φορολογούμενους πολίτες. Τα κράτη μέλη δεν θα δανείζονται υπέρογκα ποσά τα οποία εκτοξεύουν το δημόσιο χρέος και μετατρέπουν την πιστωτική κρίση σε κρίση εθνικού χρέους. Ως εκ τούτου στο μέλλον αν ένα κράτος δεν έχει και άλλα προβλήματα, θα μπορεί να αποφύφει το να επιβάλει μέτρα λιτότητας στο εσωτερικό του.

Εγγυημένες οι 100.000 ευρώ:

Το σχέδιο που θα πέσει στο τραπέζι του eurogroup και του ECOFIN προβλέπει ξεκάθαρα ότι το κόστος θα το επωμίζονται οι μέτοχοι, οι επενδυτές και οι μεγαλοκαταθέτες. Το κόστος της εκκαθάρισης και της αποζημίωσης των ασφαλισμένων καταθετών θα το επωμίζεται ένα εθνικό ταμείο ανά κράτος μέλος το οποίο θα γεμίζει από τις εισφορές των τραπεζών σε βάθος δεκαετίας. Στο τέλος της δεκαετίας, το σχέδιο προβλέπει πως το σύνολο των ταμείων στην ΕΕ θα πρέπει να αγγίζει τα 60δις ευρώ.

Τα εθνικά ταμεία θα περιέχουν ποσοστό 10% των ασφαλισμένων καταθέσεων (δηλαδή αυτών που δεν ξεπερνούν τις 100.000 ευρώ) στο τέλος της δεκαετίας και ως τότε θα ισχύσει μια μορφή αμοιβαιότητας. Δηλαδή: αν ένα κράτος δεν έχει επαρκές απόθεμα στο εθνικό του ταμείο για να πραγματοποιήσει εκκαθαρίσεις θα χρησιμοποιεί το απόθεμα των εταίρων. Η αμοιβαιότητα, το πόσο θα βουτάει δηλαδή το ένα κράτος, το χέρι στο βάζο του άλλου, θα αυξάνεται με τα έτη και στο τέλος της δεκαετίας τα πολλά εθνικά ταμεία θα συγχωνευθούν σε ένα.

Ρήτρα αμοιβαίας συνδρομής:

Στο τραπέζι των υπουργών θα πέσει το ποια θα είναι τα ποσοστά της αμοιβαίας συνδρομής, πόσο θα αυξάνονται και τι θα συμβαίνει σε περιπτώσεις εκτάκτου ανάγκης. Αν για παράδειγμα τα χρήματα και η ρήτρα αμοιβαιότητας δεν επαρκούν, ποιος θα είναι ο ρόλος των 500 δις του ESM κ.οκ.; Το περίγραμμα συμφωνίας λαμβάνει ήδη υπόψη τις τις γερμανικές ευαισθησίες. Και με την Γερμανική κυβέρνηση σχεδόν σχηματισμένη, οι ελπίδες για μια τελική συμφωνίας είναι πολλές. Μετά όμως θα πρέπει να ακουστεί και η άποψη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και τα πάντα πρέπει να είναι γνωστά ως το καλοκαίρι και προφανώς πριν τελειώσει η νομοθετική περίοδ��ς.

Μέχρι στιγμής οι υπουργοί έχουν καταφέρει να συναντηθούν στα μέσα του δρόμου, όσον αφορά το θέμα των εξουσιών που θα έχει η Κομισιόν να προτείνει την υπαγωγή σε εκκαθάριση συγκεκριμένων τραπεζών καταλήγοντας σε συμβιβαστική φόρμουλα. Οι λεπτομέρειες είναι πολλές και η τεχνική προετοιμασία συνεχίζεται σε πολλαπλά, διπλωματικά και άλλα επίπεδα όλες τις τελευταίες ώρες. Οι 17 και οι 28 δεν μπορούν να φύγουν από τις Βρυξέλλες με άδεια χέρια, καθώς οι αγορές καραδοκούν και τα stress tests που θα διεξάγει η EKT και η Εποπτική Τραπεζική Αρχή μπορεί να ωθήσουν το σύστημα σε αχαρτογράφητα νερά.