Εγκύκλιος του γενικού γραμματέα δημοσίων εσόδων Χ. Θεοχάρη, περιγράφει τη διαδικασία με την οποία θα επιλεγούν προς έλεγχο έως το τέλος του έτους οι πιο σημαντικές υποθέσεις προκειμένου να μην παραγραφούν, αλλά όπως επισημαίνουν εφοριακοί ο όγκος των υποθέσεων είναι τεράστιος και για την επιλογή των υποθέσεων ο χρόνος που απομένει έως το τέλος του είναι ελάχιστος.

Όπως προκύπτει από τη εγκύκλιο, οι προϊστάμενοι των Δ.Ο.Υ θα πρέπει να επιλέξουν με συγκεκριμένα κριτήρια ανάλυσης κινδύνου τις υποθέσεις φορολογίας κεφαλαίου για τις οποίες θα εκδοθούν εντολές ελέγχου έως το τέλος του έτους ώστε να παραταθεί η παραγραφή για δύο ακόμα χρόνια.

Σύμφωνα με την εγκύκλιο η κάθε Υπηρεσία, θα αναθέσει προς έλεγχο τρεις (3) υποθέσεις σε κάθε ελεγκτή.

Οι εντολές θα εκδοθούν χειρόγραφα, επειδή η έκδοση εντολής για τη Φορολογία Κεφαλαίου δεν υποστηρίζεται από το Ο.Π.Σ. ELENXIS. «Οι εντολές που έχουν εκδοθεί πριν την παρούσα διαδικασία και ο έλεγχος δεν έχει ξεκινήσει, θα ακυρωθούν»

Δείτε ΕΔΩ όλη την εγκύκλιο