​Ο Επίτροπος κ. Γιοχάνες Χάν, αρμόδιος για θέματα περιφερειακής πολιτικής, ενέκρινε σήμερα τη χρηματοδοτική υποστήριξη της ΕΕ ύψους €2,97 δις για την κατασκευή τεσσάρων αυτοκινητοδρόμων στην Ελλάδα.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή διαπίστωσε επίσης ότι η οικονομική ενίσχυση που χορήγησε η Ελλάδα είναι σύμφωνη με τους κανόνες της ΕΕ για τις κρατικές ενισχύσεις.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και οι ελληνικές αρχές χαρακτήρισαν τους αυτοκινητοδρόμους ως επενδύσεις «έργων προτεραιότητας», καθοριστικό παράγοντα για τη δημιουργία θέσεων εργασίας και την ανάπτυξη της χώρας και των περιφερειών της.

Κατά τη διάρκεια της κατασκευής των αυτοκινητοδρόμων αναμένεται να δημιουργηθούν περισσότερες από 6.000 θέσεις εργασίας. Τα έργα θα ολοκληρωθούν έως το τέλος του 2015, ενώ στην συνέχεια θα απασχολούνται στη διαχείρισή τους περίπου 1.700 άτομα.