​Νέο κόλπο από την εφορία,ώστε να μην υπάρχουν επί της ουσίας επιστροφές φόρου ή πληρωμές από το δημόσιο και ταυτόχρονα να γίνεται αναγκαστική είσπραξη, κάνει την εμφάνιση του....

Κοινή απόφαση του αναπληρωτή υπουργού Οικονομικών Χρήστου Σταϊκούρα και του υφυπουργού Γιώργου Μαυραγάνη “ανοίγει” το δρόμο για αυτόματους συμψηφισμούς σε κάθε πληρωμή δημόσιας δαπάνης, με την ενεργοποίηση ειδικών ηλεκτρονικών εφαρμογών από το επόμενο έτος.

Καθώς οι συγκεκριμένες «διεπαφές» μεταξύ του Ολοκληρωμένου Πληροφορικού Συστήματος του Δημοσίου, του taxisnet και του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ δεν είναι καθ' όλα λειτουργικές, από την 1η Ιανουαρίου μέρος της διαδικασίας θα γίνεται ...χειροκίνητα με την αποστολή φαξ στις εφορίες!!! Είναι όμως μια αρχή, για τον σταδιακό καθολικό συμψηφισμό απαιτήσεων στη γενική κυβέρνηση.

Η απόφαση ορίζει ότι προκειμένου να γίνει η πληρωμή για κάθε δημόσια δαπάνη που περνά από τις Υπηρεσίες Δημοσιονομικού Ελέγχου, θα πρέπει να υπάρχει ασφαλιστική και φορολογική ενημερότητα. Αν προκύπτει οφειλή είτε για φόρους, είτε για ασφαλιστικές εισφορές, τότε το υπουργείο Οικονομικών θα προχωρά σε αυτόματους συμψηφισμούς, πληρώνοντας στο δικαιούχο μόνο ότι απομένει.

Συγκεκριμένα, οι Υπηρεσίες Δημοσιονομικού Ελέγχου, πριν την πληρωμή κάθε δημόσιας δαπάνης, αναζητούν από τις Εφορίες και το ΙΚΑ φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα για τον δικαιούχο.
Ειδικά για τις οφειλές στην εφορία, οι Υπηρεσίες Δημοσιονομικού Ελέγχου υποβάλλουν ηλεκτρονικό αίτημα προς τις Δ.Ο.Υ με τον ΑΦΜ και το ονοματεπώνυμο του δικαιούχου πληρωμής από το Δημόσιο. Η Δ.Ο.Υ ελέγχει και ενημερώνει την ειδική εφαρμογή που έχει δημιουργηθεί στο Taxis, με τα αποτελέσματα του ελέγχου και των τυχόν αυτεπάγγελτων συμψηφισμών.
Σε περίπτωση μη φορολογικά ενήμερου δικαιούχου, μόνο η οικεία Δ.Ο.Υ πιστώνει με το ποσό του χρηματικού εντάλματος τις οφειλές και εκδίδει τα σχετικά παραστατικά είσπραξης.
Αντίστοιχη διαδικασία προβλέπεται και για χρεωστική ασφαλιστική ενημερότητα. Διενεργείται αυτεπάγγελτα παρακράτηση του συνόλου ή μέρους του οφειλόμενου ποσού με την υπό πληρωμή απαίτηση και εφόσον προκύπτει καταβλητέο ποσό, αυτό πιστώνεται και αποδίδεται μέσω της εντολής μεταφοράς στο λογαριασμό του δικαιούχου.

Στην απόφαση ορίζεται παράλληλα πως:

• Αν υπάρχουν οφειλές – ληξιπρόθεσμες ή μη στις Εφορίες

• Αν δεν έχουν υποβληθεί οι εκ του νόμου οριζόμενες φορολογικές δηλώσεις

• Αν υπάρχει εντολή μη έκδοσης Αποδεικτικού Φορολογικής Ενημερότητας για οποιαδήποτε αιτία, τότε το χρηματικό ένταλμα πληρωμής παραμένει σε εκκρεμότητα με το χαρακτηρισμό «Δέσμευση από Δ.Ο.Υ» και δεν εξοφλείται μέχρι την τακτοποίηση των φορολογικών ή λοιπών υποχρεώσεων του φορολογουμένου.