Αναγκαία είναι μία τελική συμφωνία της κυβέρνησης με την τρόικα μέχρι το τέλος του χρόνου, σύμφωνα με τη Διεύθυνση Οικονομικών Μελετών και Προβλέψεων της Eurobank. Ανάμεσα σε αυτά το ζήτημα των πλειστηριασμών, το οποίο χαρακτηρίζει «πρωτεύων», όπως και το ζήτημα των μεταρρυθμίσεων.

Στην αντίθετη περίπτωση, αναφέρει η σχετική έκθεση, θα επιβαρυνθεί το κλίμα για τις προοπτικές της ελληνικής προεδρίας της Ε.Ε. και η κυβέρνηση θα απολέσει «βαθμούς ελευθερίας» στην επερχόμενη διαπραγμάτευση για την ελάφρυνση του δημοσίου χρέους.

H Eurobank επισημαίνει ακόμα ότι η νέα αβεβαιότητα που θα δημιουργηθεί για τις προοπτικές της ελληνικής οικονομίας μπορεί να θέσει σε κίνδυνο και την επιστροφή σε θετικούς ρυθμούς ανάπτυξης το 2014.

Για τον Ενιαίο Φόρο Ιδιοκτησίας Ακινήτων (ΕΝΦΙΑ), η μελέτη της Εurobank αναφέρει ότι δεν φαίνεται να επιλύεται το πρόβλημα του δημοσιονομικού κενού και ότι παράλληλα παραμένει ανοικτό το ζήτημα της επιστροφής στο προγενέστερο καθεστώς για τον ΦΠΑ εστίασης ή της κάλυψης του κενού που θα δημιουργηθεί αν αυτός διατηρηθεί στο 13%.

Σχετικά με την ελληνική οικονομία επισημαίνει ότι βρίσκεται ένα σημείο καμπής, στην αρχή του τέλους της κρίσης, λόγω του αναμενόμενου πρωτογενούς πλεονάσματος, της επιβράδυνσης της ύφεσης , την ανάκαμψη των εξαγωγών αγαθών και υπηρεσιών κλπ.