​Εντολές για δραστική μείωση των μισθών, περιορισμό των προσλήψεων συμβασιούχων, αλλά και συγχωνεύσεις και καταργήσεις δομών εντός του 2014 έδωσε το υπουργείο Οικονομικών στις διοικήσεις των ΔΕΚΟ, ζητώντας παράλληλα να αναλάβουν πρωτοβουλίες για τη διεύρυνση της πελατειακής τους βάσης, την πώληση των αποθεμάτων και των άχρηστων υλικών και την αξιοποίηση των ακινήτων.
Σύμφωνα με απόφαση της Γενικής Γραμματέως του υπουργείου Οικονομικών Χριστίνας Παπακωνσταντίνου, οι ΔΕΚΟ θα πρέπει να αποστείλουν μέχρι και αύριο, Παρασκευή, στο υπουργείο Οικονομικών το σχέδιο του οικονομικού προϋπολογισμού έτους 2014, ενώ έως τις 7 Ιανουα��ίου θα πρέπει να αποστείλουν και το Στρατηγικό και Επιχειρησιακό Σχέδιο για την περίοδο 2014-2017.
Στο πλαίσιο αυτό οι διοικήσεις των ΔΕΚΟ θα πρέπει να προχωρήσουν στην εφαρμογή του νομοθετικού πλαισίου (Ν. 4092/2012) για τις αμοιβές προσωπικού και τις αμοιβές των μελών των διοικητικών συμβουλίων, στην εφαρμογή του νομοθετικού πλαισίου για τις προσλήψεις προσωπικού αορίστου χρόνου σε σχέση με τις αποχωρήσεις, στην μείωση των προσλήψεων προσωπικού ορισμένου χρόνου (συμβασιούχων) κατά 20% σε σχέση με το έτος 2013, αλλά και σε συγχωνεύσεις και καταργήσεις δομών όποτε ο νόμος το επιβάλει.