Στις 21 Δεκεμβρίου θα καταβληθεί το δώρο Χριστουγέννων, το οποίο δικαιούνται πλέον μόνο οι μισθωτοί του ιδιωτικού τομέα.
Το επίδομα είναι ίσο με έναν μηνιαίο μισθό για τους αμειβόμενους με μισθό και με 25 ημερομίσθια για τους αμειβόμενους με ημερομίσθιο.
Καταβάλλεται στο ακέραιο εφόσον η σχέση εργασίας των μισθωτών με τον εργοδότη είχε διάρκεια ολόκληρη τη χρονική περίοδο από 1ης Μαΐου μέχρι 31ης Δεκεμβρίου κάθε χρόνου. Αν η πρόσληψη έγινε οποιαδήποτε στιγμή μετά την 1η Μαΐου ή ο εργαζόμενος απολύθηκε πριν την 31η Δεκεμβρίου, το δώρο καταβάλλεται με ημερολογιακή αναλογία.
Αν το δώρο Χριστουγέννων δεν έχει καταβληθεί μέχρι την 31η Δεκεμβρίου ασκείται ποινική δίωξη στον εργοδότη μετά είτε από μήνυση του εργαζόμενου είτε από καταγγελία στο Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας.
Δείτε ΕΔΩ ένα παράδειγμα για το πώς υπολογίζεται το δώρο σε εργαζόμενο με μηνιαίο μισθό 1.000 ευρώ.