Επιστολή στους προέδρους της Ένωσης Περιφερειών Ελλάδας Ι. Σγουρό και της ΚΕΔΕ, Κ. Ασκούνη, απέστειλε η ΔΕΗ, προκειμένου να εφαρμοσθούν τα μέτρα που αποφασίστηκαν κατά την πρόσφατη σύσκεψη στο ΥΠΕΚΑ για την ηλεκτροδότηση ευπαθών νοικοκυριών.

Η ΔΕΗ γνωστοποιεί κατάσταση με τους κατά τόπους εκπροσώπους της κ��ι τα στοιχεία επικοινωνίας τους για να λειτουργήσουν το συντομότερο δυνατό οι κατά τόπους επιτροπές, με τη συμμετοχή και εκπροσώπων των περιφερειών και των δήμων.

Ζητά παράλληλα από τους κ. Σγουρό και Ασκούνη να σταλούν το ταχύτερο δυνατό τα στοιχεία για τους εκπροσώπους των Κοινωνικών Δομών των Περιφερειών και των Δήμων και των καταστάσεων με όσους είχαν ενταχθεί την 1η Νοεμβρίου 2013 στις Κοινωνικές και Προνοιακές Δομές των Περιφερειών και των Δήμων και στους οποίους είχε γίνει διακοπή στην παροχή ηλεκτρικού ρεύματος της οικίας τους, προκειμένου να δρομολογηθεί άμεσα η επανασύνδεση τους.

Οι καταστάσ��ις των πολιτών θα πρέπει να περιλαμβάνουν τηλέφωνα επικοινωνίας, αριθμό παροχής ή αντίγραφο λογαριασμού ρεύματος.

Η ΔΕΗ προτείνει επίσης να συνεδριάζουν στα κατά τόπους καταστήματα της οι Επιτροπές αμέσως μόλις παραληφθούν οι σχετικοί κατάλογοι.