Αρνητικό ρεκόρ τετραετίας έφερε ο περασμένος Οκτώβριος για τις ελληνικές εξαγωγές, καθώς σημειώθηκε η μεγαλ��τερη ποσοστιαία υποχώρηση, σε σχέση με μήνα του προηγούμενου έτους. Μετά τη νέα μείωση των εξαγωγών, διευρύνθηκε ο αριθμός των πτωτικών μηνών του 10μήνου σε 7 μήνες, καθιστώντας εξαίρεση τις ανοδικές αντιδράσεις του Απριλίου, του Ιουλίου και του περασμένου Σεπτεμβρίου.

Σύμφωνα με την ανάλυση του Πανελληνίου Συνδέσμου Εξαγωγέων και του Κέντρου Εξαγωγικών Ερευνών και Μελετών (ΚΕΕΜ), επί των εκτιμήσεων της μηνός της ΕΛΣΤΑΤ, τον περασμένο Οκτώβριο η συνολική αξία των εξαγωγών μειώθηκε κατά 12,2% (στα 2,25 δις ευρώ, έναντι 2,57 δις ευρώ του Οκτωβρίου του 2012). Αντίστοιχα, εξαιρουμένων των πετρελαιοειδών, προκύπτει μείωση της τάξης του 4,3% (στο 1,49 δις ευρώ, από 1,56 δις τον Οκτώβριο του 2012).

Ως αποτέλεσμα των πιέσεων αυτών, περιορίστηκαν στα επίπεδα του 6,1% οι ρυθμοί αύξησης των εξαγωγών για την περίοδο Νοέμβριος 2012-Οκτώβριος 2013, σε σχέση με το 12μηνο Νοέμβριος 2011-Οκτώβριος 2012. Υπενθυμίζεται ότι ο Πανελλήνιος Σύνδεσμος Εξαγωγέων, έχει προβλέψει αύξηση των εξαγωγών κατά 3-4% σε επίπεδο φετινής χρονιάς.

Όπως δήλωσε η Πρόεδρος του ΠΣΕ, κυρία Χριστίνα Σακελλαρίδη: «ο περιορισμός του παγκόσμιου εμπορίου, λόγω των υφεσιακών φαινομένων που διατηρούνται ή και επεκτείνονται σε πολλές χώρες του κόσμου, επιτείνει το δυσχερές περιβάλλον μέσα στο οποίο καλούνται να λειτουργήσουν οι Έλληνες Εξαγωγείς, Η πρόσφατη ιστορική συμφωνία του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου (ΠΟΕ) αναδεικνύει μία ευρύτατη συναίνεση σχετικά με την κρ��σιμότητα της εξωστρέφειας για την παγκόσμια οικονομία. Με τον τρόπο αυτό, η άρση αντικινήτρων στις εξαγωγές, η μείωση του κόστους για τις διεθνείς εμπορικές συναλλαγές και η διευκόλυνση των εξωστρεφών επιχειρήσεων, αποτελεί πλέον παγκόσμια προτεραιότητα.

Η Επίσημη Πολιτεία στην Ελλάδα, έχει ήδη εκφράσει τη βούλησή της για ουσιαστική διευκόλυνση των εξαγωγών και ήδη συμβαδίζει με τις διεθνείς εξελίξεις. Ωστόσο, θα πρέπει να υπάρξουν εξίσου γενναίες αποφάσεις τόσο για την ενίσχυση των εξωστρεφών επιχειρήσεων, όσο και για την προσέλκυση ξένων επενδύσεων. Ήδη περισσότερες από 1.100 επιχειρήσεις αναμένουν τις εγκρίσεις του Προγράμματος Εξωστρέφεια-Ανταγωνιστικότητα ΙΙ για να ξεκινήσουν διεθνή εκστρατεία προβολής των προϊόντων τους. Η προσπάθειά τους αυτή θα πρέπει να ενισχυθεί με συλλογικές δράσεις και επιθετική πολιτική προώθησης των ελληνικών προϊόντων στις ξένες αγορές, με επικέντρωση σε συγκεκριμένες χώρες-στόχους».

Αξίζει να σημειωθεί ότι η μείωση των εξαγωγών τον περασμένο Οκτώβριο κατά 12,2%, αποδίδεται κυρίως στη μείωση των εξαγωγών προς Τρίτες Χώρες (-20,2%), που αφορούν κυρίως τα πετρελαιοειδή, και λιγότερο προς τις χώρες της ΕΕ, όπου οι μεταβολές ήταν οριακές (-1,2%) Εξαιρουμένων των πετρελαιοειδών, οι ελληνικές εξαγωγές προς Τρίτες Χώρες μειώθηκαν κατά 5,3% και στις χώρες της ΕΕ κατά 3,6%.

Συνέπεια αυτών των μεταβολών, ήταν το ποσοστό της συνολικής αξίας των εξαγωγών που αντιστοιχεί στα κράτη-μέλη της ΕΕ να διαμο��φωθεί στο 47,2% (έναντι 52,8% των Τρίτων Χωρών), ενώ εξαιρουμένων των πετρελαιοειδών προκύπτει η αναλογία 60,23% υπέρ των χωρών της ΕΕ, έναντι 39,77% προς Τρίτες Χώρες.