Ποσό ύψους 1,625 δισ. ευρώ άντλησε το Δημόσιο σε δημοπρασία εντόκων γραμματίων διάρκειας 26 εβδομάδων.

Το επιτόκιο παρέμεινε σταθερό στο 4,15%, ενώ υποβλήθηκαν προσφορές ύψους 2,643 δισ. ευρώ.

Έγιναν δεκτές προσφορές μέχρι του ύψους του δημοπρατηθέντος ποσού, καθώς και μη ανταγωνιστικές προσφορές ύψους 375 εκατομμυρίων Ευρώ.