Το επόμενο βήμα στη διαδικασία που πέρασε από χθες στο τελευταίο στάδιο είναι η αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της «Αστηρ Παλλάς Βουλιαγμένης» στην οποία θα συμμετάσχει το Δημόσιο με εισφορά σε είδος.

Με βάση την προσφορά που κατέθεσε η κοινοπραξία υπό την αραβικών συμφερόντων AGC, ύψους 400 εκατ. ευρώ, το 100% της Αστήρ Παλλάς αποτιμάται στα 440 εκατ. ευρώ. Με την αύξηση κεφαλαίου, η εισηγμένη θα αποκτήσει τον έλεγχο και του γειτονικού ακινήτου που σήμερα ανήκει από το ΤΑΙΠΕΔ.

Με την ολοκλήρωση της αύξησης, το Ταμείο θα μεταβιβάσει τη συμμετοχή του στον επενδυτή και θα εισπράξει το τίμημα που του αναλογεί (80 εκατ. ευρώ).

Η Εθνική ελέγχει σήμερα το 85,35% της Αστήρ, το ποσοστό της όμως θα μεταβληθεί μετά την εισφορά στην Αστήρ από το ΤΑΙΠΕΔ, της όμορης έκτασης. Σημειώνεται πώς η ΕΤΕ αποτιμά τον Αστέρα με 200 εκατ. ευρώ στα βιβλία της και εκτιμάται ότι θα εγγράψει κεφαλαιακό κέρδος της τάξης των 170 εκατ. ευρώ.

Με δεδομένο ότι ο πλειοδότης θα αποκτήσει το 90% της εταιρείας θα υποχρεωθεί να προχωρήσει σε δημόσια πρόταση για την απόκτηση και του υπόλοιπου 10% σε τιμή που θα αντιστοιχεί στην αποτίμηση των 440 εκατ. ευρώ.