Η Moody’s Investors προχώρησε σε αναβάθμιση στο Β3 από το Caa2 των αξιολογήσεων των καλυμμένων ενυπόθηκων ομολόγων που εκδίδονται από τις Alpha Bank, Eurobank Ergasias και Εθνική Τράπεζα της Ελλάδας.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του οίκου, η κίνηση αυτή αντανακλά την απόφασή του να αναβαθμίσει την αξιολόγηση του ελληνικού country ceiling σε Β3 από το Caa2, μετά από την αναβάθμιση της ελληνικής οικονομίας σε Caa3 από C και τις αναβαθμίσεις των Alpha Bank και Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδας.