Υπό καθεστώς εκκαθάρισης τίθενται οι συνεταιριστικές τράπεζες Δυτικής Μακεδονίας, Δωδεκανήσου και Ευβοίας καθώς δεν κατάφεραν να ολοκληρώσουν την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου αν και έλαβαν τρεις φορές παράταση.

Σύμφωνα με την Τράπεζα της Ελλάδας, αποφασίστηκαν:

1) η ανάκληση της άδειάς τους

2) η μεταφορά του συνόλου των καταθέσεων στην Alpha Bank κατόπιν προσφοράς της τελευταίας σύμφωνα με την κατά νόμο διαγωνιστική διαδικασία για την εύρεση αναδόχου (αρ. 63Δ, ν. 3601/2007),

3) η θέση τους σε ειδική εκκαθάριση από το προϊόν της οποίας θα ικανοποιηθούν οι απαιτήσεις τρίτων με τη σειρά που ορίζει ο νόμος.

Εκκαθαριστής ορίστηκε η εταιρεία ΕΡΝΣΤ & ΓΙΑΝΓΚ (ΕΛΛΑΣ) Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές ΑΕ.

Τι γίνεται με τις καταθέσεις και το προσωπικό

Το σύνολο των καταθέσεων και των τριών τραπεζών (περίπου 400 εκ. ευρώ) μεταφέρεται στην Alpha Bank, η οποία ανακηρύχθηκε ανάδοχος μετά την ολοκλήρωση διαγωνιστικής διαδικασίας.

Οι δικαιούχοι λογαριασμών καταθέσεων των εν λόγω Τραπεζών θα ενημερωθούν για την ημερομηνία που θα αρχίσει η εξυπηρέτησή τους από το δίκτυο Καταστημάτων της Alpha Bank, αμέσως μετά την ενσωμάτωση των απαραίτητων δεδομένων των τριών Συνεταιριστικών Τραπεζών στα συστήματα της Τραπέζης.

Τα καταστήματα θα κλείσουν και το προσωπικό θα απολυθεί, ωστόσο, όπως η Alpha Bank αναφέρει «θα διατηρήσει φυσική παρουσία μέσω Καταστημάτων σε απομακρυσμένες περιοχές όπου δραστηριοποιούνταν οι εν λόγω Συνεταιριστικές Τράπεζες, διασφαλίζοντας την απρόσκοπτη εξυπηρέτηση του πληθυσμού των περιοχών αυτών». Παράλληλα, η τράπεζα σημειώνει ότι προτίθεται να προσφέρει ευκαιρίες απασχολήσεως στο προσωπικό των Συνεταιριστικών Τραπεζών, μετά από διαδικασία επιλογής.

Επιστρέφονται τα χρήματα σε όσους συμμετείχαν στην αύξηση μετοχικού κεφαλαίου

Οι μεγάλοι χαμένοι είναι οι μέτοχοι των τραπεζών που είχαν αγοράσει μετοχές των 3 συνεταιριστικών τραπεζών μέχρι και την προηγούμενη μέρα της έναρξης της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου.

Αντίθετα, τα κεφάλαια που είχαν κατατεθεί για τους σκοπούς της αύξησης κεφαλαίου επιστρέφονται στους δικαιούχους τους.