«Τους τελευταίους δεκαεπτά μήνες τέθηκαν οι βάσεις για ένα απλό και σύγχρονο εθνικό φορολογικό σύστημα με προοπτική. Με σειρά νομοθετικών τομών απλοποιούμε και εκσυγχρονίζουμε το φορολογικό σύστημα, ανατρέποντας στρεβλώσεις και παθογένειες», υποστήριξε ο Γιώργος Μαυραγάνης μιλώντας στη Βουλή.

Παράλληλα μίλησε για μια σειρά από δράσεις, η υιοθέτηση των οποίων θα θωρακίσει και θα εκσυγχρονίσει περαιτέρω το φορολογικό σύστημα.

1. Δημιουργείται ένα ολοκληρωμένο σχέδιο για την αξιόπιστη και αποτελεσματική ηλεκτρονική διασύνδεση των υπηρεσιών, έτσι ώστε να καταστεί δυνατή η ανταλλαγή στοιχείων και πληροφοριών μεταξύ του Υπουργείου Οικονομικών και των συναρμόδιων υπουργείων.

2. Είναι σε εξέλιξη ο ανασχεδιασμός και αναδιοργάνωση της ΓΓΠΣ ως κέντρου πληροφορικής του Ελληνικού Δημοσίου.

3. Δημιουργείται το ηλεκτρονικό μητρώο σκαφών αναψυχής σε συνεργασία με τα συναρμόδια υπουργεία μέσω του οποίου θα εξασφαλίζεται η τήρηση της φορολογικής και τελωνειακής νομοθεσίας και η είσπραξη του Τέλους Πλεύσης και Παραμονής.

4. Εξετάζεται η δυνατότητα απλοποίησης υποβολής δηλώσεων για μισθωτούς και συνταξιούχους χωρίς άλλα εισοδήματα.

5. Υλοποιείται το Μητρώο Τραπεζικών Λογαριασμών που αποσκοπεί στη διευκόλυνση της άμεσης λήψης απαντήσεων χωρίς να θίγεται η προστασία προσωπικών δεδομένων.

6. Προωθούνται αλλαγές που βοηθούν την προσέλκυση επενδύσεων. Στο πλαίσιο αυτής της δράσης θεσπίστηκαν οι απαιτούμενες τροποποιήσεις στη φορολογική και τελωνειακή νομοθεσία που αποβλέπουν στο να καταστήσουν τη χώρα μας, και ιδίως το λιμάνι του Πειραιά, διαμετακομιστικό κόμβο του διεθνούς εμπορίου.