Μισό φόρο ακινήτων θα πληρώσουν το 2014 όσοι έχουν εισοδήματα κάτω από 9.000 ευρώ, με προσαύξηση 1.000 ευρώ για τη σύζυγο και κάθε προστατευόμενο τέκνο, υπό την προϋπόθεση ότι η επιφάνεια των κτισμάτων που έχουν στην κατοχή τους δεν υπερβαίνει τα 150 τ.μ.

Παράλληλα υπάρχουν καλά νέα... υπό προϋποθέσεις και για τρίτεκνους, πολύτεκνους και άτομα με αναπηρία.

Το υπουργείο Οικονομικών, στο τελικό σχέδιο για τον Ενιαίος Φόρος Ιδιοκτησίας Ακινήτων (ΕΝΦΙΑ), έχει προχωρήσει σε ουσιαστικές βελτιώσεις όσον αφορά τα κριτήρια μείωσης ή πλήρους απαλλαγής από τον ενιαίο φόρο ιδιοκτησίας ακινήτων, προκειμένου για φορολογούμενους οι οποίοι βρίσκονται σε πραγματική αδυναμία πληρωμής του φόρου.

Πιο συγκεκριμένα, έκπτωση 50%, χορηγείται εφόσον διαπιστώνεται οικονομικής αδυναμία πληρωμής της συνολικής οφειλής, εφόσον πληρούνται σωρευτικά οι εξής προϋποθέσεις:

α) Το συνολικό φορολογητέο οικογενειακό εισόδημα προηγούμενου φορολογικού έτους, δεν υπερβαίνει τις 9.000 ευρώ (από 7.000 στο αρχικό σχέδιο), προσαυξημένο κατά 1.000 ευρώ για τον / την σύζυγο και κάθε εξαρτώμενο μέλος.

β) το σύνολο της επιφάνειας των κτισμάτων δεν ξεπερνά τα 150 τ.μ προκειμένου για κτίσματα (απαλείφθηκαν οι παράμετροι των 500 τ.μ για οικόπεδα και 6.000 τ.μ για αγροτεμάχια).

Για τρίτεκνους, πολύτεκνους ή άτομα με αναπηρία άνω του 80%, οι οποίοι πληρούν και τις παραπάνω προϋποθέσεις, προβλέπεται πλήρης απαλλαγή.

Από το τελικό νομοσχέδιο έχει απαλειφθεί η αρχική προϋπόθεση για έκπτωση ή απαλλαγή η οποία προέβλεπε την μη ύπαρξη ληξιπρόθεσμων οφειλών προς το Δημόσιο.