1.166 προληπτικοί έλεγχοι πραγματοποιήθηκαν κατά την εβδομάδα 25/11/2013 - 1/12/2013 από τα συνεργεία προληπτικών ελέγχων των ΔΟΥ , τα οποία σχηματίστηκαν σύμφωνα με την εγκύκλιο που εξέδωσε ο Γενικός Γραμματέας Δημοσίων Εσόδων.

Από τους ελέγχους οι 620 αφορούσαν επιχειρήσεις που σχετίζονται με την εστίαση και τη διασκέδαση.

Σε 999 από τις ελεγχόμενες επιχειρήσεις δεν εντοπίστηκε καμία παράβαση. Στις υπόλοιπες επιχειρήσεις διαπιστώθηκαν συνολικά 431 παραβάσεις, ενώ η παραβατικότητα εντοπίζεται κυρίως στη μη έκδοση στοιχείων.

Το σύνολο της αξίας των προστίμων του ελέγχου εκτιμάται ότι θα ανέλθει στο ποσό των 216.552€.

Μεγαλύτερη παραβατικότητα εμφανίζεται στη Θεσσαλονίκη και στην Αθήνα με 209 και 68 παραβάσεις αντίστοιχα.