Μία αναφορά με… νόημα έκανε ο αναπληρωτής Υπουργός Οικονομικών Χρ. Σταϊκούρας, σχετικά με το ζήτημα της υπερφορολόγησης, μιλώντας σήμερα στη Βουλή, κατά την συζήτηση του Προύπολογισμού.

«H αλήθεια είναι ότι στην Ελλάδα τα έσοδα, ως ποσοστό του ΑΕΠ, υπολείπονται σε σχέση με το μέσο ευρωπαϊκό επίπεδο» ανέφερε ο αναπληρωτής υπουργός δίνοντας δίκιο στον υπουργό Οικονομικών κ. Γιάννη Σταϊκούρα, για την πρόσφατη αναφορά του στην «υποφορολόγηση», η οποία προκάλεσε αντιδράσεις.

Πρόσθεσε όμως ότι «στην Ελλάδα οι φορολογικοί συντελεστές, τόσο για τα νοικοκυριά όσο και για τις επιχειρήσεις, είναι υψηλότεροι από το μέσο Ευρωπαϊκό επίπεδο».


Ενδεικτικά ανέφερε ότι ο ΦΠΑ διαμορφώνεται στο 23% στην Ελλάδα, έναντι 21,4% στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ότι ο ανώτερος συντελεστής φόρου εισοδήματος για τα φυσικά πρόσωπα διαμορφώνεται στο 46% στην Ελλάδα, έναντι 39,3% στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ενώ ο ανώτερος συντελεστής φόρου για τα νομικά πρόσωπα διαμορφώνεται στο 26%, έναντι 23,1% στην Ευρώπ��.

Ο κ. Σταϊκούρας ανέφερε επίσης ότι οι «πραγματικοί» φορολογικοί συντελεστές (“effective tax rates”), είναι παραπλήσιοι με το μέσο ευρωπαϊκό επίπεδο και κατέληξε στο συμπέρασμα ότι στην Ελλάδα υπάρχει μεγάλο τμήμα του συνολικού προϊόντος της οικονομίας που δεν φορολογείται. Για τον ίδιο λόγο επικαλέσθηκε την τελευταία Έκθεση τ��υ ΟΟΣΑ, σύμφωνα με την οποία στην Ελλάδα δεν φορολογείται το 23,6% του ΑΕΠ, έναντι μέσου ευρωπαϊκού όρου στο 14,3%.

«Συνεπώς, η προσπάθεια πρέπει να εστιαστεί, όπως άλλωστε και γίνεται, γι’ αυτό και η βελτίωση στο σχετικό ποσοστό κατά 2 ποσοστιαίες μονάδες την τελευταία τριετία, στο χτύπημα της παραοικονομίας, στη διεύρυνση της φορολογικής βάσης και στην καταπολέμηση της φοροαποφυγής και της φοροδιαφυγής» τόνισε οαναπληρωτής υπουργός Οικονομικών.

Ο Χρ. Σταϊκούρας αναφέρθηκε και στην κριτική του ΣΥΡΙΖΑ ότι ο Προϋπολογισμός είναι «στον αέρα». Όπως αντέτεινε, «δεν βρίσκεται “στον αέρα”, στηρίζεται σε υπαρκτά αποτελέσματα και ρεαλιστικές υποθέσεις» επισημαίνοντας έχει συμφωνηθεί με την τρόικα το ύψος του πλεονάσματος για φέτος, αν και δεν υπάρχει συμφωνία για το 2014.«Είμαστε σε διαπραγματεύσεις και υποστηρίζουμε τεκμηριωμένα ότι οι στόχοι θα επιτευχθούν» τόνισε.