Εντός των επομένων ωρών θα κριθεί η τύχη του Αστέρα Βουλιαγμένης, καθώς οι τρεις όμιλοι που έχουν περάσει στο τελικό στάδιο του διαγωνισμού που προωθεί η Εθνική Τράπε��α και το Ταμείο Ιδιωτικοποιήσεων (ΤΑΙΠΕΔ) θα κληθούν να υποβάλλουν βελτιωμένες οικονομικές προσφορές.

Παρά το γεγονός πως οι δύο πωλητές αποφεύγουν με κάθε τρόπο να μιλήσουν για το ύψος του τιμήματος που θα τους ικανοποιεί στην αγορά κυκλοφορούν πληροφορίες σύμφωνα με τις οποίες θα επικρατήσει αυτός που θα προσφέρει μεταξύ 350 και 380 εκατ. ευρώ.

Τα συγκεκριμένα νούμερα δεν επιβεβαιώνονται ούτε από την Εθνική, ούτε από το ΤΑΙΠΕΔ οι οποίοι διατηρούν, σε κάθε περίπτωση, το δικαίωμα να θεωρήσουν πως δεν τους ικανοποιεί καμία προσφορά και συνεπώς να ακυρώσουν το διαγωνισμό.