Ξεκίνησε η λειτουργία του συστήματος εισροών-εκροών για τα καύσιμα, όπως ανακοίνωσε το υπουργείο Οικονομικών, σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Πάτρα σε πρώτη φάση.

Στη σχετική ανακοίνωση του Υπουργείου Οικονομικών αναφέρεται:

«To Υπουργείο Οικονομικών στο πλαίσιο της εντατικοποίησης των προσπαθειών για την πάταξη του λαθρεμπορίου καυσίμων ανακοινώνει την έναρξη της παραγωγικής λειτουργίας του πληροφοριακού συστήματος μητρώου και υποδοχής δεδομένων Εισροών- Εκροών στις ψηφιακές υποδομές της ΓΓΠΣ.

Η πρώτη φάση του συστήματος περιλαμβάνει την υπηρεσία υποδοχής των δεδομένων από τα πρατήρια υγρών καυσίμων σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Πάτρα, όπως προβλέπεται από την ΠΟΛ 1009 και Φ2-1617. Σε δεύτερη φάση, η οποία ξεκινά πιλοτικά άμεσα και παραγωγικά από την 01/01/2014, θα περιλαμβάνει τα υπόλοιπα πρατήρια υγρών καυσίμων στην ελληνική επικράτεια.

Για τις τεχνικές λεπτομέρειες οι ενδιαφερόμενοι μπορού�� να απευθύνονται στην σχετική ανάρτηση στο website της ΓΓΠΣ».