​Η Διοίκηση του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, με αφορμή ανακοίνωση της Ελληνικής Αστυνομίας της 28-11-2013, σχετικά με τρεις νέες συλλήψεις ημεδαπών οι οποίοι ελάμβαναν συντάξεις λόγω θανάτου ενώ είχαν τελέσει δεύτερο γάμο, ζημιώνοντας το Ίδρυμα κατά 328.000 ευρώ, αναφέρει ότι:

«Κατά τη διαδικασία των ελέγχων που διενεργούνται από τις Υπηρεσίες μας για την εξακρίβωση παράνομης είσπραξης συντάξεων χηρείας, σε άμεση συνεργασία με το Υπουργείο Εσωτερικών, μέσω της διασταύρωσης των ηλεκτρονικών αρχείων τους, διαπιστώθηκαν και νέες περιπτώσεις χήρων που ελάμβαναν παράνομα σύνταξη, το συνολικό ποσό των οποίων ξεπερνά το 1 εκατ. ευρώ.

Τα αρμόδια Υποκ/τα προχώρησαν σε διακοπή των συντάξεων, καταλογισμό των αχρεωστήτως καταβληθεισών ποσών, και σε σύνταξη μηνυτήριων αναφορών»

Η Διοίκηση του Ιδρύματος, επισημαίνει πως οι έλεγχοι θα συνεχιστούν, διερευνώντας άλλες 11.255 περιπτώσεις συντάξεων αυτής της κατηγορίας, για τυχόν εύρεση και άλλων παράνομων χορηγήσεων.