​Ο Ευρωπαϊκός Μηχανισμός Σταθερότητας (ESM) ανακοίνωσε σήμερα ότι σχεδιάζει να διαθέσει έως 2 δισ. ευρώ ($2,72 δισ.) σε έντοκα γραμμάτια τριών μηνών την επόμενη εβδομάδα.

Ο μόνιμος μηχανισμός διάσωσης της Ευρωζώνης θα διαθέσει τα έντοκα γραμμάτια την Τρίτη, 2 Δεκεμβρίου.

Ο ESM διαθέτει χρεόγραφα προκειμένου να χρηματοδοτήσει τα δάνεια και τα υπόλοιπα προγράμματα οικονομικής βοήθειας προς τα κράτη μέλη της Ευρωζώνης.

Τα μέλη του ESM Market Group δικαιούνται να υποβάλουν προσφορές. Οι προσφορές θα μεταβιβαστούν ηλεκτρονικά μέσω του συστήματος ESM Bidding System (EBS) της Deutsche Bundesbank.