​Με καθυστέρηση μίας ημέρας, στις 29 Νοεμβρίου, θα καταβληθούν από το ΙΚΑ - ΕΤΑΜ οι συντάξεις του τ. ΤΑΠ - ΟΤΕ, λόγω τεχνικού προβλήματος.

Η πληρωμή όλων των υπόλοιπων συντάξεων του ΙΚΑ - ΕΤΑΜ θα πραγματοποιηθεί κανονικά στις 28 Νοεμβρίου, σύμφωνα με ανακοίνωση του ιδρύματος.