Νέα 10ευρώπουλα θα κυκλοφορούν από τον Ιανουάριο του 2014 στην αγορά, αφού υπήρξε «τσουνάμι» πλαστών, γεγονός που δείχνει την αδυναμία τω�� παραχαρακτών στο ευρωπαϊκό νόμισμα!!!

Πιο συγκεκριμένα, το νέο τραπεζογραμμάτιο των 10 ευρώ της σειράς «Ευρώπη» θα παρουσιαστεί επίσημα από το Ευρωσύστημα στις 13 Ιανουαρίου 2014 και θα τεθεί σε κυκλοφορία αργότερα εντός του ίδιου έτους, ενώ θα ακολουθήσει στην συνέχεια και η κυκλοφορία νέων 20ευρών!

Για να υποβοηθηθεί η εισαγωγή του, εκπονήθηκε Πρόγραμμα Συνεργασίας του Ευρωσυστήματος για κατασκευαστές και προμηθευτές εξοπλισμού επεξεργασίας τραπεζογραμματίων, πελάτες και χρήστες.

Οι χρήστες των συσκευών εξακρίβωσης της γνησιότητας και των μηχανημάτων επεξεργασίας τραπεζογραμματίων θα πρέπει να επικοινωνήσουν με τους προμηθευτές ή κατασκευαστές του εν λόγω εξοπλισμού προκειμένου να προετοιμάσουν τον εξοπλισμό τους για το νέο τραπεζογραμμάτιο των 10 ευρώ. Εφόσον σχεδιάζουν να αγοράσουν ορισμένη συσκευή ή μηχάνημα, θα πρέπει να ελέγξουν με τους προμηθευτές εάν αυτά επιδέχονται προσαρμογή προκειμένου να δέχονται τα νέα τραπεζογραμμάτια. Κατάλογοι των συσκευών εξακρίβωσης της γνησιότητας και των μηχανημάτων επεξεργασίας τραπεζογραμματίων που έχουν προσαρμοστεί για να δέχονται το νέο τραπεζογραμμάτιο των 5 ευρώ είναι διαθέσιμοι στον δικτυακό τόπο της ΕΚΤ(http://www.ecb.europa.eu/euro/cashprof/cashhand/devices/html/results.el.html). Στις αρχές του 2014 οι εν λόγω κατάλογοι θα ενημερωθούν για να συμπεριλάβουν πληροφορίες σχετικά με τον εξοπλισμό που δέχεται το νέο τραπεζογραμμάτιο των 10 ευρώ.

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το νέο τραπεζογραμμάτιο των 10 ευρώ είναι διαθέσιμες στον δικτυακό τόπο http://www.nea-trapezogrammatia-euro.eu/, υπό την ενότητα «Συνεργάτες». Η ενότητα αυτή παρέχει πληροφορίες σχετικά με την προσαρμογή του εξοπλισμού επεξεργασίας τραπεζογραμματίων και θα περιλαμβάνει λεπτομέρειες των δυνατοτήτων ελέγχου με τα νέα τραπεζογραμμάτια.