​Σήμερα τέθηκε σε λειτουργία ηλεκτρονική υπηρεσία που απευθύνεται, στην παρούσα αρχική (πιλοτική) φάση, σε ορισμένες κατηγορίες άμεσων ασφαλισμένων, για να καταχωρήσουν τα στοιχεία της διεύθυνσης κατοικίας τους, ώστε να τους αποσταλεί σε αυτή η αυτοκόλλητη ετικέτα ανανέωσης ασφαλιστικής ικανότητας για το ασφαλιστικό έτος 2014 (1/3/2014-28/2/2015).

Η νέα υπηρεσία θα είναι διαθέσιμη έως 4/12/2013:

● στους υπαλλήλους που μισθοδοτούνται από το Ι.Κ.Α. – Ε.Τ.Α.Μ. (προσωπικό Ι.Κ.Α. - Ε.Τ.Α.Μ. και Ε.Ο.Π.Υ.Υ.)
και μέχρι 8/12/2013 στους υπαλλήλους:

● των Υπουργείων (εφόσον υπάγονται στην ασφάλιση του Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ.),

● των Ν.Π.Δ.Δ. - πλην Ο.Τ.Α. (εφόσον υπάγονται στην ασφάλιση του Ι.Κ.Α.- Ε.Τ.Α.Μ.) και

● των επιχειρήσεων του ιδιωτικού τομέα, που διέκοψαν τη λειτουργία τους εντός του 2013.

Σε περίπτωση αδυναμίας πρόσβασης στην Υπηρεσία, οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει σύμφωνα με την ανακοίνωση να απευθύνονται στο Τμήμα Μητρώου Ασφαλισμένων οποιουδήποτε Υποκαταστήματος του Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ., ��ροκειμένου να καταχωρηθούν τα ορθά ατομικά τους στοιχεία στο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα του Ιδρύματος.

Όσοι δεν χρησιμοποιήσουν την υπηρεσία θα λάβουν τις ετικέτες στη διεύθυνση κατοικίας τους, όπως αυτή έχει καταχωρηθεί στο Μητρώο Φορολογουμένων της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων του Υπουργείου Οικονομικών (TAXIS).

Οι λοιπές κατηγορίες ασφαλισμένων δεν χρειάζεται να κάνουν προς το παρόν τίποτα, αφού η αποστολή σε αυτούς των αυτοκόλλητων ετικετών ανανέωσης ασφαλιστικής ικανότητας για το ασφαλιστικό έτος 2014 θα γίνει με την ίδια διαδικασία που γινόταν κατά τα προηγούμενα έτη.

Η Διοίκηση του Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ έχει σκοπό να αξιολογήσει τα αποτελέσματα από την πιλοτική λειτουργία της παρούσας ηλεκτρονικής υπηρεσίας και να θέσει στη διάθεση όλων των ασφαλισμένων ηλεκτρονική υπηρεσία, μέσω της οποίας θα καταχωρούν τις αλλαγές των στοιχείων τους, ώστε να μην απαιτείται η προσέλευσή τους στις μονάδες του Ιδρύματος.