​Ρεπορτάζ: Γιάννης Ευσταθίου

Σταματά η αγωνία και η αβεβαιότητα για την συντριπτική πλειοψηφία των δημοτικών αστυνομικών, καθώς ο υπουργός Διοικητικής Μεταρρύθμισης Κυριάκος Μητσοτάκης υπέγραψε σήμερα την ανακοίνωση επανατοποθέτησής τους. Κατά κύριο λόγο θα μετακινηθούν στην Ελληνική Αστυνομία, ενώ ένας σημαντικός αριθμός θα αξιοποιηθεί ως φύλακες σε σωφρονιστικά καταστήματα, στις υπηρεσίες αλλοδαπών και μετανάστευσης (το νέο θεσμό «one stop shop») του υπουργείου Εσωτερικών, στις υπηρεσίες δίωξης του παραεμπ��ρίου του υπουργείου Ανάπτυξης, καθώς και στη Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων του υπουργείου Οικονομικών, όπου θα ενταχθούν κάτοχοι πτυχίων σχετικών με το επιχειρησιακό αντικείμενο.

Υλοποιούνται λοιπόν απόλυτα οι δεσμεύσεις που τους είχαν δώσει οι συναρμόδιοι υπουργοί. Οι «κακές γλώσσες» ωστόσο επισημαίνουν ότι ο κλάδος δημιουργήθηκε επί δημαρχίας Μπακογιάννη, οπόταν είχαν γίνει και οι περισσότερες προσλήψεις, συνεπώς υπήρχε …«ειδικό» ενδιαφέρον για την τύχη τους, σε αντίθεση με άλλους κλάδους…

Έτσι για τους δημοτικούς αστυνομικούς ανοίγουν 1536 θέσεις στο υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, 758 στο Δικαιοσύνης, 382 στο Εσωτερικών, 152 θέσεις στο Οικονομικών και 30 στο υπουργείο Ανάπτυξης.

Με τον τρόπο αυτό –σύμφωνα με ανακοίνωση του υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης- αντιμετωπίζονται χρόνια προβλήματα, όπως η ενίσχυση των υπαρχόντων σωφρονιστικών καταστημάτων, αλλά και το άνοιγμα νέων πτερύγων στις φυλακές της Νιγρίτας του Νομού Σερρών και των Χανίων, η ενίσχυση του φοροεισπρακτικού μηχανισμού, η καλύτερη αντιμετώπιση του παραεμπορίου και των παράλληλων προβλημάτων που αυτό δημιουργεί, όπως για παράδειγμα η φοροδιαφυγή, ενώ τέλος ενισχύονται οι Αποκεντρωμένες Διοικήσεις για την απονομή ιθαγένειας.

Τα βήματα που πρέπει να ακολουθήσουν οι δημοτικοί αστυνομικοί για την επανατοποθέτησή τους, σύμφωνα με την απόφαση του κυρίου Μητσοτάκη, είναι:

1. Οι δημοτικοί αστυνομικοί που έχο��ν τεθεί σε διαθεσιμότητα καλούνται μέσα σε αποκλειστική προθεσμία 15 ημερών από τη δημοσίευση της ανακοίνωσης στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης (θα γίνει το αργότερο μέχρι αύριο), να υποβάλουν στις διευθύνσεις Διοικητικού – Προσωπικού των δήμων στην οποία κατείχαν οργανική ή προσωποπαγή θέση, αίτηση προτίμησης, συνοδευόμενη από τα απαραίτητα δικαιολογητικά.

2. Εντός δέκα ημερών από τη λήξη αυτής της προθεσμίας, οι φορείς υποδοχείς θα πρέπει να έχουν ολοκληρώσει τη σύνταξη των πινάκων συνδρομής κριτηρίων. Στη συνέχεια, αποστέλλουν τις αιτήσεις στους φορείς υποδοχής και στο ΑΣΕΠ, το οποίο προβαίνει στη μοριοδότηση των υπαλλήλων.

3. Εντός 15 ημερών από τη λήψη των πινάκων βαθμολογικής κατάταξης του ΑΣΕΠ, συνεδριάζουν τα αρμόδια Τριμελή Ειδικά Υπηρεσιακά Συμβούλια των φορέων υποδοχής. Με βάση τα γενικά και ειδικά κριτήρια που έχουν καθοριστεί από τις κοινές υπουργικές αποφάσεις, γνωμοδοτούν και διαβιβάζουν τους πίνακες βαθμολογικής κατάταξης στο ΑΣΕΠ, το οποίο καταρτίζει ενιαίο πίνακα διάθεσης.

4. Εκδίδεται υπουργική απόφαση μετάταξης – μεταφοράς του φορέα υποδοχής.