​Στα γραφεία του ΑΣΕΠ βρίσκεται το τέταρτο και τελευταίο πακέτο της κοινωφελούς εργασίας για το 2013.

Η νέα προκήρυξη θα αφορά περίπου 4.850 θέσεις με 5μηνες συμβάσεις στην ειδικότητα του υπαλλήλου Πληροφορικής από τις κατηγορίες Πανεπιστημιακής, Τεχνολογικής και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

Οι θέσεις κατανέμονται ως εξής: δήμοι 8 περιφερειών σύγκλισης 1322, επιμελητήρια δήμων 8 περιφερειών σύγκλισης 135, λοιποί δημοτικοί φορείς των παραπάνω περιφερειών 724, δήμοι υπόλοιπων 5 περιφερειών 2214. Απομένουν περίπου 450 θέσεις για τις περιφέρειες .

Σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα του ΟΑΕΔ, το τέταρτο πακέτο αναμένεται να δημοσιευτεί ή στα τέλη του έτους ή στις αρχές του 2014.

Πως θα γίνουν οι προσλήψεις

Η υποβολή αιτήσεων θα γίνει ηλεκτρονικά μέσω του ΟΑΕΔ.

Δικαίωμα υποβολής ηλεκτρονικών αιτήσεων έχουν μόνο οι εγγεγραμμένοι άνεργοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ και ανήκουν σε μια τουλάχιστον από τις παρακάτω κατηγορίες:

-εγγεγραμμένοι άνεργοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ

-μέλη οικογενειών στις οποίες δεν εργάζεται κανείς και οι σύζυγοι αυτών είναι εγγεγραμμένοι άνερ��οι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ

-εγγεγραμμένοι άνεργοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ μέλη μονογονεϊκών οικογενειών στις οποίες δεν εργάζεται κανείς

-εγγεγραμμένοι νέοι άνεργοι (18-29 ετών) στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ

-εγγεγραμμένοι μακροχρόνια άνεργοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ

-άνεργοι πτυχιούχοι ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων πανεπιστημιακού η τεχνολογικού τομέα , εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ (με πτυχία Πληροφορικής, εφαρμοσμένης πληροφορικής, πληροφορικής και τηλεματικής, επιστήμης των υπολογιστών, πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών, επιστήμης και τεχνολογίας των υπολογιστών)

ergasia.jpg