Στα 2,6 δισ. ευρώ (έναντι πρωτογενούς ελλείμματος 1,14 δισ. ευρώ για την ίδια περίοδο το 2012 και στόχου για πρωτογενές έλλειμμα 3,03 δισ. ευρώ) διαμορφώθηκε το πρωτογενές πλεόνασμα του δεκαμήνου Ιανουαρίου-Οκτωβρίου 2013, σε ταμειακή βάση, σύμφωνα με τα στοιχεία του Γενικού Λογιστηρίου του κράτους.

Όσον αφορά το ισοζύγιο του κρατικού προϋπολογισμού παρουσιάζεται έλλειμμα ύψους 2,9 δισ. ευρώ έναντι ελλείμματος 12,2 δισ. ευρώ το αντίστοιχο διάστημα του 2012 και στόχου για έλλειμμα 8,7 δισ. ευρώ.

Σύμφωνα με τα στοιχεία, το ύψος των καθαρών εσόδων του κρατικού προϋπολογισμού ανήλθε σε 42,9 δισ. ευρώ παρουσιάζοντας αύξηση κατά 2,3 δισ. ευρώ ή 5,7% έναντι του στόχ��υ του δεκαμήνου 2013 (40,6 δισ. ευρώ).

Τα καθαρά έσοδα του τακτικού προϋπολογισμού ανήλθαν σε 38,9 δισ. ευρώ, υψηλότερα κατά 5% (ή 1,84 δισ. ευρώ) έναντι του στόχου του δεκαμήνου (37,09 δισ. ευρώ).

Το σύνολο των φορολογικών εσόδων διαμορφώθηκε σε 35,6 δισ. ευρώ, υψηλότερα κατά 229 εκατ. ευρώ ή 0,6% έναντι του στόχου του δεκαμήνου (35.3 δισ. ευρώ).

Σημειώνεται ότι η πολύ καλή πορεία των φορολογικών εσόδων τον Οκτώβριο υπερκάλυψε ήδη την απόκλιση των περασμένων μηνών (η υστέρηση έναντι του στόχου στο επτάμηνο ήταν 1,06 δισ. ευρώ, στο οκτάμηνο ήταν 728 εκατ. ευρώ και στο εννιάμηνο 455 εκατ. Ευρώ).