Διαθέσιμα είναι πλέον τα εκκαθαριστικά ΦΑΠ 2011-2012.

Συγκεκριμένα, τα εκκαθαριστικά που προέκυψαν μετά τις διορθώσεις που έγιναν από τους υπόχρεους από τότε που άνοιξε η εφαρμογή για την διόρθωση των χρεωστικών εκκαθαριστικών ΦΑΠ, είναι διαθέσιμα μέσω της εφαρμογής Ε9 από 20/11.