Πέντε κράτη, ανάμεσα τους και η Κύπρος δεν πληρούν τα πρότυπα για φορολογική διαφάνεια.

Σύμφωνα με διεθνές φόρουμ, εκτός από την Κύπρο στην λίστα είναι οι Βρετανικές Παρθένοι Νήσοι, η Ελβετία και οι Σεϊχέλες.

Τα πέντε αυτά κράτη είτε δεν παρέδωσαν στοιχεία σχετικά με φορολογούμενους σε άλλα κράτη είτε δεν συγκέντρωσαν στοιχεία για τους μετόχους επιχειρήσεων στο έδαφός τους ή και τα δύο.

Αυτό σύμφωνα με τον επικεφαλής της διεύθυνσης φορολογικής πολιτικής του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ), Πασκάλ Σεν Αμάν, σημαίνει ότι οι μεγάλες πολυεθνικές επιχειρήσεις, οι τράπεζες και οι κρατικές υπηρεσίες στο εξής θα εξετάζουν πολύ πιο επιφυλακτικά το ενδεχόμενο να επενδύουν σε αυτές τις χώρες.