Ισχυρό ήταν το επενδυτικό ενδιαφέρον για τον Ξενία Σκιάθου καθώς τέσσερα επενδυτικά σχήματα υπέβαλαν δεσμευτικές προσφορές.

Τα επενδυτικά σχήματα ήταν τα εξής:

• DIMAND Ανώνυμη Εταιρεία Αξιοποίησης και Εκμετάλλευσης Ακινήτων και Κατασκευών, Υπηρεσιών και Συμμετοχών Α.Ε.
• Κοινοπραξία Νότιες και Ανατολικές Σποράδες
• Παύλος Τόγκας
• ΤΕ.ΝΑ Α.Τ.Ε.Β.Ε.

Όπως αναφέρει το ΤΑΙΠΕΔ, «οι επενδύσεις που αναμένεται να υλοποιηθούν για την ανάδειξη και ανάπτυξη του ακινήτου, το οποίο παρέμενε εγκαταλελειμμένο και αναξιοποίητο για χρόνια, θα συμβάλλουν στην αναβάθμιση της τουριστικής υποδομής της Σκιάθου».

Το Διοικητικό Συμβούλιο του ΤΑΙΠΕΔ θα αποφασίσει σε επόμενη συνεδρίασή του για την εγκυρότητα των προσφορών των υποψηφίων, μετά από εισήγηση των χρηματοοικονομικών και νομικών του συ��βούλων και στη συνέχεια θα προβεί στην αποσφράγιση των φακέλων των οικονομικών προσφορών.

Για τα Ξενία Τσαγκαράδας και ��νδρου, αντίθετα, δεν υπεβλήθησαν προσφορές και το ΤΑΙΠΕΔ θα ξεκινήσει εκ νέου το επόμενο διάστημα τις διαδικασίες αξιοποίησης των ακινήτων, αξιολογώντας όλες τις δυνατές λύσεις.