​Για το περιεχόμενο και τις προτάσεις της αναλογιστικής μελέτης του ΤΑΠΙΛΤ-AT(Ταμείο Αλληλοβοηθείας Προσωπικού Ιονικής-Λαϊκής Τράπεζας και άλλων Τραπεζών), ενημερώνει εγγράφως τη Βουλή ο υπουργός Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας Ιωάννης Βρούτσης, απαντώντας σε

Όπως τονίζει ο υπουργός, οι Διοικήσεις του Ταμείου παρακολουθούν διαχ��ονικά τους δείκτες βιωσιμότητας του Ταμείου με εκπόνηση των απαραίτητων αναλογιστικών μελετών, οι οποίες εμφανίζουν ελλείμματα που κυμαίνονται από 450 εκατομμύρια ευρώ έως και 1 δισ. ευρώ.

Για αυτό και προτείνουν:

-Μείωση των συντάξεων κατά 60% υφιστάμενων και μελλοντικών.

-Αύξηση ασφαλίστρου (τετραπλασιασμό) ή

-Συνδυασμό των ανωτέρω.

-Προτείνει επίσης τη διερεύνηση ένταξης του Ταμείου σε άλλο φορέα με όσο το δυνατόν ευνοϊκότερους όρους.

«Σύμφωνα επομένως με το ΤΑΠΙΛΤ-ΑΤ, το Ταμείο δεν αντιμετωπίζει προβλήματα ταμειακής ρευστότητας αλλά εκτιμάται ότι μπορεί να καταβάλλει κανονικά τις ��υντάξεις για μια περίπου δεκαετία, υπό τις παρούσες συνθήκες χωρίς τη λήψη περαιτέρω μέτρων», αναφέρεται στο έγγραφο του κ. Βρούτση σε ερώτηση του βουλευτή Πάρι Μουτσινά για το μέλλον του Ταμείου και τα δικαιώματα των ασφαλισμένων.