Πλεόνασμα 1.835 εκατ. ευρώ παρουσίασε το ταξιδιωτικό ισοζύγιο της χώρας ��ον Σεπτέμβριο του 2013, αυξημένο κατά 269 εκατ. ευρώ ή 17,2% σε σύγκριση με τον αντίστοιχο μήνα του 2012, σύμφωνα με την Τράπεζα της Ελλάδος.

Η εξέλιξη αυτή είναι αποτέλεσμα της αύξησης των ταξιδιωτικών εισπράξεων κατά 296 εκατ. ευρώ ή 17,3% στα 2.007 εκατ. ευρώ τον Σεπτέμβριο, ενώ οι ταξιδιωτικές πληρωμές αυξήθηκαν κατά 27 εκατ. ευρώ ή 19% σε σχέση με πέρυσι στα 171 εκατ. ευρώ.

Σύμφωνα με την ΤτΕ, η αύξηση των ταξιδιωτικών εισπράξεων οφείλεται στην αύξηση των αφίξεων κατά 17,5%, καθώς και στην αύξηση της μέσης ανά ταξίδι δαπάνης κατά 3,8%. Οι καθαρές εισπράξεις από την παροχή ταξιδιωτικών υπηρεσιών υπεραντιστάθμισαν το έλλειμμα του εμπορικού ισοζυγίου (123,9%) και συνέβαλαν κατά 73,5% στο σύνολο των καθαρών εισπράξεων από υπηρεσίες.

Όσον αφορά στην περίοδο Ιανουαρίου - Σεπτεμβρίου 2013, το ταξιδιωτικό ισοζύγιο εμφάνισε πλεόνασμα 9.311 εκατ. ευρώ, αυξημένο κατά 1.401 εκατ. ευρώ ή 17,7% σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2012.