Για τέταρτη συνεχόμενη χρονιά πιστοποιήθηκε κατά το ISO/IEC 27001 η Τράπεζα Πειραιώς.

Συγκεκριμένα, η τράπεζα πιστοποιήθηκε κατά το διεθνές αναγνωρισμένο για το σύνολο των λειτουργιών που αφορούν στην ασφάλεια, διαχείριση και λειτουργ��α του νέου Μηχανογραφικού Κέντρου του Ομίλου στην Αθήνα.

Η συγκεκριμένη πιστοποίηση αποτελεί ένα διεθνώς αναγνωρισμένο πρότυπο με το οποίο επιχειρήσεις και οργανισμοί πιστοποιούν τα εγκατεστημένα Συστήματα Διαχείρισης Ασφάλειας Πληροφοριών και καλύπτει το ευρύτερο πλαίσιο σχεδιασμού, υλοποίησης, διαχείρισης και λειτουργίας διαδικασιών και μέτρων ασφάλειας πληροφοριών.

Η Τράπεζα Πειραιώς πιστοποιήθηκε για την υλοποίηση και εφαρμογή του συστήματος διαχείρισης και ασφάλειας πληροφοριών. Η πιστοποίηση από ανεξάρτητο φορέα (TUV Hellas, μέλος του TUV Nord Group) κατά ISO/IEC 27001 προσδίδει επιπλέον επίπεδα διασφάλισης και εμπιστοσύνης προς τους πελάτες και τους μετόχους της Τράπεζας.