Ο φόρος μεταβίβασης σήμε��α υπολογίζεται με συντελεστή 8% για την αξία έως 20.000 ευρώ και με 10% για την υπερβάλλουσα αξία. Για παράδειγμα, στην αγορά ενός ακινήτου αντικειμενικής αξίας 200.000 ευρώ ο φόρος μεταβίβασης είναι σήμερα 19.600 ευρώ. Το υπουργείο Οικονομικών έχει αποφασίσει να μειώσει το φόρο μεταβίβασης στο 3%. Στην αγορά του ακινήτου του παραπάνω παραδείγματος, ο φόρος μεταβίβασης μετά τη μείωση θα διαμορφωθεί στα 6.000 ευρώ, δηλαδή 13.600 ευρώ λιγότερα.

Ας δούμε όμως ποιους αφορά αυτή η μείωση και πόσο πραγματικά μειώνεται το φορολογικό βάρος των μεταβιβάσεων ακινήτων. Παραδοσιακά ο κινητήριος μοχλός της ζήτησης της ελληνικής αγοράς ακινήτων ήταν η αγορά πρώτης κατοικίας από κυρίως νέα ζευγάρια, είτε με αποταμίευση είτε την περίοδο 1990 έως 2008 κυρίως με τραπεζικό δανεισμό. Για αυτήν την κατηγορία αγοραστών, η οποία μαζί με τις υπόλοιπες έχει πλέον ουσιαστικά εκλείψει, η μείωση του φόρου μεταβίβασης δεν αλλάζει τα δεδομένα όσον αφορά τη φορολογική τους επιβάρυνση. Η αγορά πρώτης κατοικίας συνοδεύεται από απαλλαγή από το φόρο μεταβίβασης για αντικειμενική αξία ακινήτου έως 200.000 για τον άγαμο φορολογούμενο, 250.000 ευρώ για τον έγγαμο και προσαύξηση του ποσού κατά 25.000 ευρώ για καθένα από τα δυο πρώτα παιδιά και κατά 30.000 ευρώ για καθένα από το τρίτο και τα επόμενα. Για παράδειγμα, ένα ζευγάρι με τρία παιδιά είχε αφορολόγητο όριο 300.000 ευρώ.

Έτσι το μεγαλύτερο μέρος των αγορών ακινήτων γίνονταν στο παρελθόν χωρίς να εισπράττει το δημόσιο, λόγω του σημαντικού αφορολόγητου ορίου για την απόκτηση πρώτης κατοικίας. ʽΕτσι η μείωση του φόρου μεταβίβασης που πρόκειται να τεθεί σε ισχύ στις αρχές του 2014 (αν και καλό για το δημόσιο ταμείο θα ήταν να τεθεί σε ισχύ άμεσα καθώς έως το τέλος του έτους δεν θα γίνουν μεταβιβάσεις) θα ωφελήσει όσους:

-αγοράσουν δεύτερη κατοικία, όπως είναι μια εξοχική.

-όσους αγοράζουν επαγγελματική ακίνητο, όπως είναι ένα κατάστημα, χώροι γραφείων και αποθήκες.

Στο υπουργείο Οικονομικών θεωρούν ότι ο υψηλός φόρος μεταβίβασης σε συνδυασμό με τον ενιαίο φόρο ακινήτων αποτελούν σημαντικό αντικίνητρο για τις επενδύσεις σε ακίνητα. Έτσι, το φορολογικό βάρος μεταφέρεται από την απόκτηση ακινήτων στην κατοχή τους.