Εντυπωσιακά μειώθηκαν οι ακάλυπτες επιταγές τόσο σε όγκο όσο και σε αξία τον Οκτώβριο, συνεχίζοντας την «τάση» που είχε διαμορφωθεί τους προηγούμενους μήνες.

Συγκεκριμένα στα ��έλη Οκτωβρίου, οι ακάλυπτες επιταγές αριθμούσαν 39.109 τεμάχια, αξίας 470,07 εκατ. ευρώ, έναντι 112.232 τεμαχίων, αξίας 1,17 δισ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου έτους.

Ειδικότερα, όσον αφορά τον περασμένο μήνα, σφραγίστηκαν 2.283 επιταγές, συνολικής αξίας 35,26 εκατ. ευρώ, έναντι 7.459 επιταγών, αξίας 78,92 εκατ. ευρώ, τον Οκτώβριο του 2012.