Μείωση κατά 3% παρουσίασε το Ακαθάριστο Εγχώριο Π��οϊόν (ΑΕΠ) σε όρους όγκου, το 3ο τρίμηνο του 2013 σε σχέση με το 3ο τρίμηνο του 2012 με βάση τα διαθέσιμα μη εποχικά διορθωμένα στοιχεία.

Όπως αναφέρει η ΕΛΣΤΑΤ, η μείωση του ΑΕΠ τα δύο πρώτα τρίμηνα του 2013 έχει αναθεωρηθεί στο -3,7% από -3,8% για το δεύτερο και στο -5,5% από -5,6% για το πρώτο με βάση τα τελευταία διαθέσιμα στοιχεία των λογαριασμών της Γενικής Κυβέρνησης (Οκτώβριος 2013), καθώς και νεώτερες εκτιμήσεις των βραχυχρόνιων δεικτών.

Επισημαίνεται ότι τα στοιχεία των πρόσφατων τριμήνων παρουσιάζονται με επιφύλαξη από την ΕΛΣΤΑΤ λόγω μεθοδολογικών θεμάτων που αφορούν τον αποπληθωριστή του ΑΕΠ.

Η ΕΛΣΤΑΤ είναι στη διαδικασία αντιμετώπισης τους με εντατικές εργασίες που θα συμπεριλάβουν και συνεργασία με τη Eurostat.