Όπως δήλωσε ο Γενικός Γραμματέας Δημοσίων Εσόδων Κος Θεοχάρης, ξεκίνησε η εκκαθ��ριση των μηδενικών ΦΑΠ 2012.
Μετά και την ολοκλήρωση της εκκαθάρισης των μηδενικών ΦΑΠ 2012 θα ακολο��θήσει η εκκαθάριση των μηδενικών ΦΑΠ 2013.
Υπενθυμίζουμε ότι ήδη έχουν αναρτηθεί τα μηδενικά εκκαθαριστικά Φ.Α.Π. 2011 στην εφαρμογή της Γ.Γ.Π.Σ.