Την καθυστέρηση της αποστολής των αποδείξεων πλήρωμής του πέμπτου διμήνου του 2013 γνωστοποιεί ο ΟΑΕΕ με ανακοίνωση.
Παράλληλα, ο Οργανισμός καλεί τους ασφαλισμένους να καταβάλλουν σε κάθε περίπτωση εμπρόθεσμα τις εισφορές τους.
Ολόκληρη η ανακοίνωση του ΟΑΕΕ:
«Ο ΟΑΕΕ ενημερώνει τους ασφαλισμένους του ότι η αποστολή των αποδείξεων πληρωμής του 5ου διμήνου 2013 θα καθυστερήσει λίγες μέρες για τεχνικούς λόγους.
Η αποστολή θα πραγματοποιηθεί σταδιακά στο χρονικό διάστημα 8/11/2013 έως 21/11/2013, με προτεραιότητα σε απομακρυσμένες περιοχές.
Καλούμε τους ασφαλισμένους που θα λάβουν τις αποδείξεις με λίγες μέρες καθυστέρηση να καταβάλλουν εμπρόθεσμα τις εισφορές τους συμβάλλοντας στην εύρυθμη λειτουργία του Οργανισμού και εξασφαλίζοντας τα δικαιώματά τους».