Αντιστροφή της... τάσης σημειώθηκε τον Σεπτέμβριο όπου σημειώθηκε -σύμφωνα με τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ- αύξηση των εισαγωγών και μείωση των εξαγωγών.

Συγκεκριμένα, Στο ποσό των 4.015,7 εκατ. ευρώ, έναντι 3.729,0 εκατ. ευρώ σε σύγκριση με τον αντίστοιχο μήνα του έτους 2012, παρουσιάζοντας αύξηση 7,7%, ανήλθε η συνολική αξία των εισαγωγών-αφίξεων κατά το μήνα Σεπτέμβριο 2013.

Παράλληλα, η συνολική αξία των εξαγωγών-αποστολών κατά το μήνα Σεπτέμβριο 2013 ανήλθε στο ποσό των 2.390,4 εκατ. ευρώ έναντι 2.446,4 εκατ. ευρώ σε σύγκριση με τον αντίστοιχο μήνα του έτους 2012, παρουσιάζοντας μείωση 2,3%.

Σε επίπεδα δωδεκαμήνου, πάντως, η εικόνα είναι… υποσχόμενη.

Ειδικότερα, η συνολική αξία των εισαγωγών-αφίξεων κατά το δωδεκάμηνο Οκτωβρίου 2012 - Σεπτεμβρίου 2013 παρουσίασε μείωση 0,1% σε σύγκριση με το αντίστοιχο δωδεκάμηνο Οκτωβρίου 2011-Σεπτεμβρίου 2012.

Η συνολική αξία των εξαγωγών-αποστολών κατά το δωδεκάμηνο Οκτωβρίου 2012 - Σεπτεμβρίου 2013 παρουσίασε αύξηση 9,5% σε σύγκριση με το αντίστοιχο δωδεκάμηνο Οκτωβρίου 2011-Σεπτεμβρίου 2012.