Στη δημιουργία «υπερδιευθύνσεων�� μέσα σε κάθε τράπεζα για τη διαχείριση των προβληματικών δανείων συμφώνησαν οι εκπρόσωποι της τρόικας και ο διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος στη συνάντηση που είχαν το απόγευμα.
Συμφωνήθηκε, επίσης, να δoθεί παράταση έως το τέλος Νοεμβρίου για τις αυξήσεις κεφαλαίων των συνεταιριστικών τραπεζών. Μέχρι την ίδια ημερομηνία οι διοικήσεις των τραπεζών θα πρέπει να καταθέσουν στην κεντρική τράπεζα τα σχέδιά τους για τη διαχείριση των μη εξυπηρετούμενων δανείων.
Σύμφωνα με καλά πληροφορημένες πηγές, τα σχέδια θα περιλαμβάνουν τη δημιουργία «υπερδιευθύνσεων» σε κάθε τράπεζα, με την ενίσχυση των διευθύνσεων καθυστερούμενων δανείων με στόχο την καλύτερη δυνατή και πιο αποτελεσματική διαχείρισή τους. Οι ��ονάδες αυτές θα ενισχυθούν με ανθρώπινο δυναμικό και υλική υποδομή.