Εντελώς αλλάζει ο τρόπος υπολογισμού της φορολογητέας αξίας των εισαγόμενων μεταχειρισμένων ΙΧ, αφού με τροπολογία του υπουργείου Οικονομικών ορίζεται ότι δεν θα λαμβάνεται πλέον υπόψη η τιμή αγοράς του οχήματος.

Συγκεκριμένα, στη διάταξη ορίζεται ότι για τον προσδιορισμό της φορολογικής βάσης για την επιβολή του τέλους ταξινόμησης δεν θα λαμβάνεται πλέον υπόψη «η πράγματι πληρωθείσα ή πληρωτέα αξία».

Επίσης αλλάζουν και οι συντελεστές υπολογισμού της αξίας ενώ, εκτός από την ηλικία και τον κυβισμό του αυτοκινήτου, θα παίζουν ρόλο και τα χιλιόμετρα που έχει διανύσει το αυτοκίνητο.

Τέλος, πλέον δεν θα επιβάλλεται φόρος πολυτελείας στα ΙΧ που εισάγονται στην Ελλάδα αλλά έχουν ταξινομηθεί στο παρελθόν σε άλλη χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ενώ τα ηλεκτροκίνητα αυτοκίνητα θα απαλλάσσονται σε κάθε περίπτωση από το φόρο πολυτελείας.