Με αρνητικό πρόσημο κινήθηκε ο πληθωρισμός τον Οκτώβριο καθώς, σύμφωνα με την ΕΛΣΤΑΤ, προκύπτει μείωση 2% έναντι του Οκτωβρίου του 2012 και πτώση 0,1% έναντι του Σεπτεμβρίου 2013.

Είνα�� η χαμηλότερη επίδοση 51 ετών (Φεβρουάριο του 1962 ήταν -2,1% και τον Μάρτιο του ίδιου χρόνου -1,9%).

Συγκεκριμένα, όπως ανακοίνωσε η Αρχή από την σύγκριση του Γενικού ∆είκτη Τιµών Καταναλωτή (Γ.∆.Τ.Κ.) του µηνός Οκτωβρίου 2013, με τον αντίστοιχο ∆είκτη του Οκτωβρίου 2012, προκύπτει µείωση 2%, έναντι αύξησης 1,6%, που σημειώθηκε κατά την ίδια σύγκριση του 2012 με το 2011.

Ο Γενικός ∆είκτης τον Οκτώβριο 2013, σε σύγκριση µε τον Σεπτέμβριο 2013, ήταν αρνητικός κατά 0,1%, έναντι αύξησης 0,8% που σημειώθηκε κατά την αντίστοιχη σύγκριση του προηγούμενου έτους.

Ο µέσος ∆είκτης του δωδεκαμήνου Νοεμβρίου 2012 - Οκτωβρίου 2013, σε σύγκριση με τον ίδιο ∆είκτη του δωδεκαµήνου Νοεµβρίου 2011 – Οκτωβρίου 2012, παρουσίασε μείωση 0,4%, έναντι αύξησης 1,8%, που σηµειώθηκε κατά τα αντίστοιχα προηγούµενα δωδεκάµηνα.