​Όπως δήλωσε ο Γενικός Γραμματέας Δημοσίων Εσόδων κ. Χ.Θεοχάρης στις 3 Νοεμβρίου, ολοκληρώνεται σύντομα η εκκαθάριση του Φ.Α.Π. 2011 με την έκδοση και των μηδενικών εκκαθαριστικών.

Τα εν λόγω εκκαθαριστικά θα αναρτηθούν στην εφαρμογή Ε9 και από την ημερομηνία έκδοσής τους (η οποία θα είναι μέσα στον Νοέμβριο) οι φορολογούμενοι θα έχουν 4 μήνες προθεσμία σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις (ΠΟΛ.1225/24.12.2012) για την διόρθωσή τους.

Πρακτικά αυτό θα δώσει τη δυνατότητα και στους φορολογούμενους που δεν ήταν υπόχρεοι σε πληρωμή Φ.Α.Π., να προβούν σε διορθώσεις των στοιχείων ακινήτων τους (Ε9) για τα έτη 2011,2012, και 2013 μόλις αναρτηθούν και τα μηδενικά εκκαθαριστικά Φ.Α.Π. στην σχετική εφαρμογή της ΓΓΠΣ.

Επισημαίνεται ότι οι φορολογούμενοι οι οποίοι είναι υπόχρεοι πληρωμής Φ.Α.Π. για τα έτη 2011 και 2012, (χρεωστικά εκκαθαριστικά) και θέλουν να προβούν σε διορθώσεις των στοιχείων ακινήτων τους για τα συγκεκριμένα έτη, θα πρέπει να το κάνουν σύντομα.

Η 4μηνη διορία λήγει μέσα στον Νοέμβριο καθότι τα περισσ��τερα εκκαθαριστικά για τον ΦΑΠ 2011 και 2012 εκδόθηκαν κατά την διάρκεια του Ιουλίου.