​Μία ειδική κάρτα στις συναλλαγές, κατά της φοροδιαφυγής, προτείνει ο Σύνδεσμος Επιχειρήσεων Λιανικών Πωλήσεων (ΣΕΛΠΕ).Συγκεκριμένα, προτείνεται η χρήση ειδικής κάρτας για όλες τις επιχειρήσεις, η οποία θα καταγράφει τις εμπορικές συναλλαγές και μέσω αυτής το κράτος θα εισπράττει αυτόματα το ΦΠΑ, πρότεινε ο ΣΕΛΠΕ

Με τη συγκεκριμένη κάρτα κάθε συναλλαγή θα κοινοποιείται ηλεκτρονικά σε μία κεντρική οικονομική υπηρεσία και ταυτόχρονα θα εισπράττεται ΦΠΑ της συναλλαγής 19% αντί του 23%, που θα ισχύει για τις υπόλοιπες αγοραπωλησίες.

Στη συνέχεια, όταν ο έμπορος θα πουλάει το προϊόν στον καταναλωτή θα λαμβάνει από το κράτος την επιστροφή του ΦΠΑ που αναλογεί στη διαφορά της τελικής τιμής του προϊόντος, από την τιμή την οποία το αγόρασε ο ίδιος από τον προμηθευτή.