Το ποσό του 1,3 δισ. ευρώ άντλησε μέσω της σημερινή δημοπρασίας εξάμηνων εντόκων ο Οργανισμός Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους (ΟΔΔΗΧ).

Έγιναν δεκτές προσφορές μέχρι του ύψους του δημοπρατηθέντος ποσού (1 δισ. ευρώ), κᬬθώς και μη ανταγωνιστικές προσφορές ύψους 300 εκατομμυρίων Ευρώ.

Το κόστος δανεισμού παρέμεινε αμετάβλητο στο 4,15% σε σχέση με την προηγούμενη δημοπρασία της 5ης Νοεμβρίου αλλά ο βαθμός κάλυψης υποχώρησε στο 1,83 από 2,04.